Om

Birgitta Nilsson är jurist och beteendevetare. Hon är utbildad i grundläggande psykoterapi, steg 1, med KBT-inriktning. Tidigare har hon arbetat inom såväl offentlig som privat sektor, bland annat som journalist, som controller på Tullverket, samt som utbildningsansvarig och som civil brottsutredare vid polisen i Malmö.

År 2019 startade hon ett eget företag, Billiyon AB, i syfte att stödja mindre företag som behöver hjälp med utveckling, utbildning eller utredning. Företagets primära fokus ligger på samtalsterapi och förlagsverksamhet.

Inom Billiyon KBT & Samtalsterapi hjälper Birgitta Nilsson enskilda klienter att till exempel hantera stress, få bättre sömn, minska orostankar, eller få bukt med social fobi. Hon anlitas även för parterapi.
Mottagningen finns hos Södra Avenyn på Föreningsgatan 25 A i Helsingborg, men det går även att boka in sessioner i Malmö.
Mottagningen är polypositiv.

Billiyon Förlag ger ut böcker inom olika genrer. Sedan 2022 är det möjligt för författare som inte blivit antagna av traditionella förlag att i stället anlita Billiyon Förlag för att ge ut sin bok.
Försäljning av böcker hittar du i här: bokhandel

Billiyon AB

Organisationsnummer: 559211-9357

Postadress: Ringstorpsvägen 30, 254 45 Helsingborg